MOTTO - ANEB OBLÍBENÉ CITÁTY"Láska není o nalezení člověka, se kterým se dá žít, ale právě naopak o nalezení člověka, bez kterého se nedá žít."


 "Kdo chce, hledá možnosti. Kdo nechce, hledá výmluvy."


 Vždycky máš volbu:

černá či bílá,

nenávist nebo láska,

nemoc či zdraví,

smutek nebo radost ...

Je to jen na tobě, co zvolíš.

Já jednou provždy volím bílou,

lásku, zdraví a radost.


 Ne vždy jsou věci takové, jaké se zdají být.

Stalo se ti něco zlého a ty sis říkal PROČ ?

Mělo tě to posunout dál !

Měl jsi změnit svůj postoj,

nebo začít jinak, jinde, či s někým jiným.

Vše zlé je nakonec pro něco dobré,

jen někdy uplyne hodně času,

než to pochopíme.


 Strach z chyb na nás vyvíjí tlak a přitahuje chyby. Svoboda dovolit si udělat chybu snižuje podíl chyb a je jedno o jakou oblast se jedná. To znamená, že svoboda nemuset být dokonalý vede nakonec k dokonalosti.


 Dbej svých myšlenek, neboť z nich vzejdou slova,

dbej svých slov, neboť z nich vzejdou činy,

dbej svých činů, neboť z nich vzejde tvá povaha,

dbej své povahy, neboť z ní vzejde tvůj osud.


 Změň sebe a změníš svět !!!


 Co zaseješ, to sklidíš. Protože však mezi setbou a sklizní uplyne určitý čas, neuvědomuješ si často souvislosti. Přesto jsi vždy původcem toho, co se ti děje.

Není tvým úkolem chápat cestu druhých nebo ji odsuzovat. Tvým úkolem je poznat svou vlastní cestu a s radostí po ní kráčet !!!


 "Mít rád lidi a milovat je, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne". (J. Werich)


 Čím víc vím, tím víc vím, že potřebuji víc vědět.


 "Žádný hřích neexistuje. Jste tady, abyste se učili. Pozemský život je škola. Všechno, co zažíváte každý den, dobré i špatné, je zkušenost k učení. A můžete se učit a růst z každé zkušenosti. Ať je dobrá, nebo špatná, těžká nebo lehká. Abyste rozuměli, kdo jste: Jste bohové a bohyně. Já jsem bůh a bohyně na své vlastní cestě, která mi byla dána mým velkým Já, pro mé nejlepší učení, a nemohu soudit jiné lidské bytosti. A nikdo nemůže soudit vás. Jste dokonalí.“